Onze diensten


Preventieadviseur - Niveau 1 / Niveau 2

In grote projecten komen veelal meerdere aannemers met een groot aantal werknemers verschillende taken uitvoeren op een beperkte oppervlakte en binnen een zo kort mogelijke tijd. De interactie tussen de gelijktijdig uit te voeren jobs kan tot onveilige situaties leiden. Toch wenst iedere opdrachtgever dat het project vlot en zonder ernstige incidenten verloopt. Samen met het projectmanagement werken onze consultants een werkbaar veiligheidsplan uit, ondersteunen ze in de opvolging, verzorgen opleiding, sturen veiligheidspersoneel aan,...

De GBML consultants hebben ervaring bij grote infrastructuurwerken, grote montagewerken, Shut-downs, Turn-arounds,... Waarbij ze zowel ervaring hebben als ondersteuning van het intern projectteam tot het eigenhandig uitwerken van het veiligheidsplan, werfsupervisie, uitwerken en aansturen van de veiligheidsorganisatie op vraag van de klant.

Onze opdrachtgevers hebben soms nood aan een specifieke ondersteuning op gebied van veiligheid. Onze consultants met hun brede ervaring in meerdere sectoren kunnen hen deze ondersteuning bieden, in volle onafhankelijkheid. Dit kan betrekking hebben op het algemeen ondersteunen van de interne Preventiedienst, het uitwerken van het preventiebeleid bij een lokale afdeling of uitvoeren van specifieke opdrachten (indienststellingsverslagen, opmaken van RA's,...), enz...

Zowel voor kortstondige/periodieke opdrachten, als voor fulltime continue ondersteuning kan GBML u hierin ondersteunen.

Uw preventieadviseur of safetymanager is tijdelijk onbeschikbaar door ziekte, zwangerschap of een buitenlandse stage. Uw preventieadviseur verlaat het bedrijf en u hebt niet onmiddellijk de gepaste vervanging...

Wij kunnen deze taak tijdelijk overnemen. Er wordt duidelijk afgesproken hoe de invulling zal gebeuren, welke projecten afgewerkt moeten worden en hoe de overdracht zal plaats hebben.

Kwaliteitsnormen leggen de bedrijven op te werken volgens welbepaalde procedures. De wetgeving bepaalt dat voor risicovolle taken deze via procedures moeten  vastgelegd worden.

De GBML consultants hebben effectieve ervaring met het opstellen van interne veiligheidsprocedures. Daarbij wordt steeds vertrokken vanuit het oogpunt om te komen tot werkbare instrumenten, in samenspraak met het management en de uitvoerders.

Risico-analysen kunnen uitgevoerd worden op verschillende niveau's

  • Voor het bedrijf in zijn totaal
  • Per afdeling
  • Per functie
  • Per taak (Taak Risico Analyse)

Hiervoor werken wij eng met u samen. Enkel de uitvoerders en hun leidinggevenden kennen de details van de taken en kunnen de gevaren omschrijven. Onze consultants kunnen door kritische bevraging hen helpen deze gevaren te onderkennen en de risico’s in te schatten.

Het is belangrijk om periodiek de bestaande organisatie, werkwijzen, procedures, enz... te auditeren. Daarbij kan een "cold eyes review" door externe consultants een belangrijke meerwaarde zijn daar zij met een nieuwe blik van buitenaf naar bestaande processen kijken en nieuwe mogelijkheden tot verbetering kunnen ontdekken.

GBML beschikt over consultants en samenwerkende partners, met ruime en praktische ervaring binnen verschillende vlakken van arbeidsveiligheid, tevens ervaring opgebouwd bij verscheidene klanten. Hierdoor is GBML in staat kwalitatieve audits uit te voeren, hetzij voor kortstondige informele opdrachten tot doorgedreven controles van processen, bedrijfsorganisatie,...

Zelfs bij een optimale preventie kan er iets fout gaan. Op dat ogenblik moeten bedrijven, instelingen en openbare besturen over een plan beschikken om alle beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en de gevolgen van het incident te beperken. Ook organisatoren van evenementen moeten over een dergelijk plan beschikken.

GBML denkt samen met uw management na over de mogelijke scenario's en de beschikbare middelen en mensen. Dit wordt in een werkbaar plan gegoten. Indien gewenst worden opleidingen voorzien voor alle actoren en kunnen er oefeningen begeleid worden.

Veiligheid Checklist Aannemers is een specifiek managementsysteem voor grote en kleine aannemers. Het VCA certificaat wordt afgeleverd door daartoe erkende organisaties.

GBML consultants helpen de aannemers, vanuit hun ervaring op werven, om een werkbaar systeem op te zetten dat voldoet aan de VCA eisen.

Of het nu gaat over een algemene introductie, een specifieke onderwerp of materie of tijdelijke richtlijnen, als management dient u ervoor te zorgen dat de noodzakelijke informatie tot bij uw medewerkers geraakt. Opleiding is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat juiste werkmethoden, voldoende kennis en ervaring aangeleerd worden. Dat kan onder de vorm van klassikale opleidingen, praktische opleidingen, uitgewerkte presentaties tot zelfs veiligheidsfilms.

GBML voorziet in op maat gemaakte opleidingen, die rekening houden met de specifieke situaties van het bedrijf. Onze consultants hebben ervaring in het opmaken en geven van opleidingen, het maken van veiligheidsfilms, ...

Veiligheidscoördinatie - Niveau A / Niveau B

In het kader van de wetgeving "Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen" kan GBML zowel de Veiligheidscoördinatie Ontwerp, als ook de Veiligheidscoördinatie Verwezenlijking op zich nemen.

De GBML consultants hebben een jarenlange ervaring opgebouwd als veiligheidscoördinator voor talloze projecten en dit in verschillende sectoren, gaande van private opdrachten tot grote projecten bij Seveso-bedrijven.

Veiligheidscoördinatie is veelal op projectbasis, doch vandaag biedt GBML voor sommige van haar klanten zelfs een continue ondersteuning als veiligheidscoördinator voor alle TMB's op zijn terreinen. Hierdoor kan een vaste aanpak, intenser contact met de klant, een kostenbesparing en een grote flexibiliteit gerealiseerd worden.