Wij werken via een persoonlijke aanpak


Op basis van een oriënterend gesprek wordt de problematiek vastgesteld en bekeken of tijdelijk management of advies een oplossing kan bieden.

Indien zou blijken dat uw probleem niet aansluit bij de competenties of capaciteit van onze organisatie zullen wij samen met u een samenwerking zoeken met andere bureau's of u aangeven welke andere bureau's beter in staat zijn uw probleem naar behoren op te lossen.

Wij gaan uit van een duidelijke opdrachtomschrijving die enerzijds de probleemstelling omvat en anderzijds de te verwezenlijken doelstellingen, samen met de taken en eventueel bevoegdheden van de consultant. Op basis hiervan wordt er een profiel van de consultant opgesteld.